Subiektywny punkt widzenia

Najnowsze komentarze

打Zn籀w do wsparcia打

Zapis konferencji Mistrzowie Inwestowania ﹦ zobacz ﹦ https://link-pso.xtb.com/pso/Vl7zp

Plany Inwestycyjne ﹦ zobacz ﹦ https://link-pso.xtb.com/pso/F35Vg

Prognozy Rynkowe na 2024 rok zobacz https://link-pso.xtb.com/pso/pnxc5

Umys owcy Jak myl zawodowi traderzy? zobacz https://link-pso.xtb.com/pso/GaQb5

XTB Investing Masterclass 2023 zobacz https://geolink.xtb.com/rKwyD

Jak inwestowa na giedzie? zobacz https://link-pso.xtb.com/pso/brunC

Jak inwestowa w sztuczn inteligencj? ﹦ zobacz ﹦ https://link-pso.xtb.com/pso/cWJpH

XTB wprowadza ETP na bitcoina ﹦ zobacz ﹦ https://link-pso.xtb.com/pso/x21Sn

  • Kontrakty CFD s zo髒onymi instrumentami finansowymi, kt籀re wykorzystuj d驕wigni finansow. Wi髒 si ze znacznym ryzykiem utraty kapitau, poniewa髒 ceny mog gwatownie zmieni si na niekorzy klienta i bdzie on musia dokona dalszych patnoci, aby utrzyma otwarte pozycje. Pomidzy 77 % inwestor籀w detalicznych traci pienidze na skutek handlu kontraktami CFD. Produkty te nie s odpowiednie dla wszystkich klient籀w, dlatego zastan籀w si czy w peni rozumiesz ryzyko i ewentualnie zasignij niezale髒nej porady.
  • Nie jestem doradc/ekspertem finansowym, a treci zawarte na niniejszej stronie oparte s na osobistej opinii i dowiadczeniu. Nie nale髒y podejmowa decyzji finansowych/inwestycyjnych wycznie w oparciu o tre materia籀w zamieszczonych na tej stronie ponosisz wyczn odpowiedzialno za podjte przez siebie decyzje.

Tre powy髒szej analizy jest tylko i wycznie wyrazem osobistych pogld籀w jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepis籀w Rozporzdzenia Ministra Finans籀w z dnia 19 pa驕dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrument籀w finansowych, lub ich emitent籀w (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spenia wymog籀w stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera si na 髒adnej metodzie wyceny, a tak髒e nie okrela ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wycznie osobist opini autora. Zgodnie z powy髒szym serwis Acemarketu.com oraz autor nie ponosz jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Andrzej Stefaniak

Andrzej Stefaniak urodzony w Chorzowie. Absolwent I LO im. J.Sowackiego w Chorzowie, gdzie wyr籀髒ni si zdobyciem III miejsca og籀lnopolskiej Olimpiady Geograficznej i V miejsca og籀lnopolskiej Olimpiady Nautologicznej. Studiowa w Wy髒szej Szkole Oficerskiej w Poznaniu (wojska pancerne) oraz w Wy髒szej Szkole Morskiej w Gdyni (nawigacja). Absolwent Szkoy Zarzdzania Uniwersytetu lskiego (magisterium - zarzdzanie i marketing), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (magisterium - bankowo i finanse midzynarodowe) oraz Szkoy G籀wnej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe - metody wyceny sp籀ki kapitaowej). Pomysodawca, wsp籀organizator i wieloletni prezes Studenckiego Koa Naukowego Rynk籀w Kapitaowych Szkoy Zarzdzania Uniwersytetu lskiego. Jako aktywny inwestor zwizany z rynkami finansowymi od 2000 roku, z czego od 2003 roku zawodowo zwizany z rynkiem walutowym Forex. Jako pierwszy w historii polskiego rynku Forex w 2003 roku zacz na bie髒co w czasie rzeczywistym komentowa wydarzenia na rynku Forex stworzy Dzia komentarzy Forex w portalu stooq.com, kt籀ry dziaa do dzisiejszego dnia. Od 2008 roku jest regularnie zapraszanym i cenionym analitykiem walutowym w mediach. Obecnie pracuje jako dealer walutowy w Warszawie. W 2014 roku zdobywca III miejsca w konkursie inwestycyjnym Liga Trader籀w (Comparic.pl). Zainteresowania zawodowe; analiza fundamentalna, swing trading, makroekonomia.

More Posts - Website

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Tw籀j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s oznaczone *

Wynik Bitcoin w 2022

+34500 usd

KLIKNIJ PO WICEJ INFO

AceMarketU-TV na YouTube Posuchaj!

-
-
-

Wykresy ju髒 s - zobacz!

AceMarketU On Facebook

Facebook Pagelike Widget